Aankondiging schouwronde dinsdag 25 oktober 2016

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen is er dinsdag 25 oktober 2016 een schouw op bedrijventerreinen Gadering.

Wij nodigen u uit om hier aan deel te nemen. Beoordeel mee hoe de kwaliteit van ons terrein is.
Het projectteam zal zich deze schouw voornamelijk richten op de (openbare) verlichting in het kader van de donkere dagen. Aan de schouw nemen vertegenwoordigers deel van de gemeente, politie, brandweer, stadstoezicht en leden van de projectgroep KVO-B.

Wat zijn de aandachtspunten?
– de staat van de openbare ruimte (wegen, trottoirs, inritten)
– (openbare) verlichting
– het gebruik van de openbare ruimte
– vervuiling (zwerfvuil)
– straatmeubilair (lantaarnpalen, bebording)

Avondschouw Gadering:

Donderdag 25 oktober 19.00 tot 21.00 uur

Verzamelen vanaf 19.00 uur bij Lastotaal BV, Klompenmakerstraat 80.
Meeschouwen? Stuur een mail naar: parkmanager@gadering.nl