Strengere handhaving op parkeervakken voor vrachtauto’s

Op diverse plekken op bedrijventerrein Gadering zijn speciale parkeervakken, bestemd voor het parkeren van vrachtauto’s.

Deze vakken worden middels bovenstaande borden aangegeven. Overdag mag hier een personenauto staan, maar vanaf 19.00 uur is dit NIET toegestaan.

Aan Stadstoezicht-handhaving is gevraagd hierop strenger te gaan handhaven.