Bodemdaling: Kennis en techniek onontbeerlijk

Op 9 november jl. vond het nationale congres ‘Heel Holland Zakt’ plaats. Gedeputeerde Jannsen benadrukte daar de ernst van de bodemdaling en het belang van kennisontwikkeling en samenwerking met alle betrokkenen.

In Zuid-Holland is bodemdaling een fors en maatschappelijk probleem dat meer erkenning en herkenning vraagt van burgers, agrariers en alle overheden. Tijdens het congres is door bestuurders van diverse overheden en andere partijen zoals kennisinstituten, stilgestaan bij de opbrengst van het Kennisprogramma. Dit programma is in 2016 door het Platform Slappe Bodems en de provincie Zuid-Holland in het leven geroepen. Afgelopen jaar is onder regie van gemeenten, waterschappen en provincies en samen met maatschappelijke partners, kennisinstellingen en marktpartijen een innovatienetwerk ontstaan en zijn er diverse leeromgevingen gevormd.

Kennis over de veenbodemdalingsproblematiek en mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor zijn met elkaar gedeeld. De provincie Zuid-Holland doet mee aan de kennis- en techniekontwikkeling. Het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling krijgt financiële ondersteuning, evenals het Veenweide Innovatiecentrum, waar innovaties verder ontwikkeld en getest worden.
Kennisinstituut Deltares heeft van de provincie opdracht gekregen om een risicokaart bodemdaling voor Zuid-Holland te ontwikkelen. Deze risicokaart is begin 2018 gereed en geeft inzicht in risicogebieden die verdere studie en aandacht nodig hebben.

Meer informatie; www.zuid-holland.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *