Update Windturbines Beneluxplein

Eind vorig jaar organiseerde de SBHG een informatiebijeenkomst over de mogelijke komst van windturbines in ons gebied. De doelstelling was destijds om één windturbine daadwerkelijk in het Benelux-knooppunt te plaatsen. De gemeente Rotterdam en de aanwezige ondernemers waren positief gestemd over deze locatie maar plaatsten grote vraagtekens bij de overige locaties.

Desondanks hebben Rijkswaterstaat en de grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) een negatief advies gegeven over de locatie middenin het Benelux-knooppunt. Dit hebben zij eind 2018 medegedeeld aan provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. De kansrijkheid voor deze windturbinelocatie is hiermee nihil geworden.

De provincie heeft vervolgens het voortouw genomen in een vervolgonderzoek waarbij het potentiële A4-tracé, het Valkesteynse bos en het Oudelandse Park (Gadering-Noord) verder onderzocht is op kansrijkheid voor 3 à 4 windturbines. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Het SBHG-bestuur zal op korte termijn geïnformeerd worden over de nieuwe turbinelocaties, de milieu-effecten en de vervolgacties die voortvloeien uit dit onderzoek.

Zodra deze resultaten openbaar zijn zal er een vervolgbijeenkomst plaatsvinden voor de SBHG-participanten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *