Stageplaatsen HAVO-top gezocht

Het PENTA college CSG Hoogvliet is op zoek naar HAVO-stageplaatsen. Gezien de connectie met Hoogvliet en ons bedrijventerrein informeer wij u hier graag over;

Sinds enige jaren geleden is het PENTA college CSG Hoogvliet gestart met een havo-Top opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Deze nieuwe leerroute is ontwikkeld in samenwerking met het VAVO-Rijnmond College en is vooral bedoeld voor studenten die op een andere manier willen leren in de bovenbouw van een reguliere Havo, maar ook instromers vanuit de Mavo en MBO. Inmiddels hebben de eerste twee lichtingen studenten hun felbegeerde havo-diploma behaald en dat in een periode van twee jaar.

In het kort een opsomming;
De Havo-top heeft een programma voor twee leerjaren waarin per leerjaar 3 of 4 vakken direct worden afgerond met een Centraal Schriftelijk Eindexamen. Door per leerjaar de helft van het vakkenpakket aan te bieden, ontstaat er ruimte om studenten begeleiding op maat te bieden en een dag per week stage te laten lopen bij een bedrijf of instelling.
Daarnaast kenmerkt deze opleiding zich door een meer praktische benadering van de lesstof waarbij er ook meer op studentniveau wordt gewerkt en meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt gevraagd.

Gemeenschappelijke kenmerken van deze studenten zijn:
*voldoende capaciteiten hebben om de havo af te ronden.
*gemotiveerd zijn om via deze opleiding naar het HBO door te stromen. *behoefte hebben aan een meer praktijkgerichte benadering.
*behoefte aan leerdoelen die concreet zijn en niet versnipperd over een veelvoud van vakken.
*aan het begin van het cursusjaar minimaal 16 en maximaal 18 jaar oud zijn.

Binnen deze opleiding gaan de leerlingen/studenten stage lopen in aanvulling op de theorie van het vak economie maar ook ter voorbereiding op het werken/leren van het HBO. De stage is elke woensdag gedurende de periode vanaf de herfstvakantie tot eind maart 2020. U kunt van de studenten verwachten dat zij een MBO-4 of hoger denkniveau hebben. Hierdoor zijn zij goed inzetbaar binnen bedrijven en instellingen. Naast het reguliere werk binnen de stage zijn er ook opdrachten die uitgevoerd moeten worden vanuit de havo-Top opleiding gezien. De studenten kunnen binnen uw bedrijf ook aan een onderzoek werken of een project deelnemen. Mocht u dus met een vraag zitten welke u nader onderzocht of uitgewerkt wilt hebben dan is daar de mogelijkheid voor. Een voorwaarde is wel dat de opdracht economisch gerelateerd moet zijn. Begeleiding zal op school door de vakdocenten worden gedaan.

Verder geldt voor de stage het volgende voor de student:
*blijft tijdens de stage leerling van de school en wordt geen werknemer;
*wordt tijdens de stage door iemand uit het bedrijf of instelling begeleid. Deze begeleiding bestaat uit een introductie en korte voortgangsgesprekken;
*houdt een logboek bij;
*wordt indien mogelijk bezocht door de stage coördinator of blijft anderszins in contact. *ontvangt geen loon;
*is verzekerd zoals tijdens excursies en andere werkweken van school;
*zorgt dat het stagecontract door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Wie leren ervan?
Een stage is zeer belangrijk voor onze studenten om te ervaren welk werk bij hun sector hoort. Maar ook bedrijven en scholen leren ervan. Scholen kunnen door het onderhouden van hun contacten met stagebedrijven hun kennis van beroepen op de arbeidsmarkt op peil houden. Bedrijven kunnen op hun beurt leren van stagiairs omdat die nieuwe kennis meenemen, u kunt hen onderzoek laten doen en mogelijk ziet u in de in stagiair een potentiele nieuwe medewerker.

Wanneer is de stage?
De stage is elke woensdag in de periode vanaf 6 november 2019 tot eind maart 2020.

Wij hopen u hiermee een duidelijk beeld te hebben gegeven over onze opleiding en bijbehorende stage en dat u geïnteresseerd bent geworden om een stageplaats aan te bieden. Het verzoek is dan om dit met onze student/stagiair af te handelen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen de parkmanager of rechtstreeks met de stagebegeleider van het PENTA College, de M.S.Tourialai via m.tourialai@penta.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *