Artikelen door Sbhg

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet heeft het ministerie van Financiën een overzicht van […]

Update Windpark Beneluxplein

Op 1 december jl. heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden waar door de gemeente Rotterdam een update is gegeven over het windpark Beneluxplein. Er waren een kleine groep ondernemers digitaal aanwezig die verschillende opmerkingen, zorgen en vragen aan de gemeente hebben meegegeven. Enkele vragen konden niet direct beantwoord worden. De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan een notitie […]

update Werkgroep Duurzaamheid Gadering

Gratis energie-scan ter beschikking + energievoucher t.w.v. € 700,-. Inmiddels hebben er twee sessies met de werkgroep Duurzaamheid Gadering plaatsgevonden. De gemeente Rotterdam heeft met haar samenwerkingspartners afspaken gemaakt en biedt GRATIS energie-scans aan voor de pilot-gebieden.Bedrijventerrrein Gadering is zo’n pilot-gebied. Bent u gevestigd op Bedrijventerrein Gadering dan komt hiervoor dus in aanmerking. Momenteel worden […]

Het Coronaloket010

Corona gerelateerde ondernemersvragen? Het Coronaloket010 is er voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties die vooruit willen: Sterker uit deze crisis. Het Coronaloket010 helpt je graag. Dus heb je een vraag, of een goed idee voor je organisatie? Dat innovatief is, corona-gerelateerd en een tijdelijke oplossing biedt voor het probleem dat je nu ervaart? Stel je […]

Duurzaamheid op Gadering

VERVOLG: SAMENSTELLEN WERKGROEPIn opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Rotterdam heeft de SBHG de afgelopen maanden een inventarisatie verduurzaming op bedrijventerrein Gadering uitgevoerd. De rapportage wordt op korte termijn beschikbaar gesteld aan de Gemeente Rotterdam. Een belangrijke vervolgstap is het opzetten van een ‘Werkgroep Duurzaamheid Gadering‘. Tijdens het afnemen van de inventarisatie zijn er al […]

Plannen Windpark Beneluxplein

Het afgelopen halfjaar hebben wij u geinformeerd over de gesprekken die het SBHG-bestuur met de Gemeente Rotterdam heeft gevoerd over de plannen van het Windpark Beneluxplein.  Medio juni ontvangt iedere ondernemer op bedrijventerrein Gadering van de Gemeente Rotterdam een nieuwsbrief per post (en digitaal via de SBHG) waarin men u informeert over de mogelijke plaatsing […]

Verdachte situatie op ons bedrijventerrein

Wat is verdacht gedrag?Begin deze week kwam er bij de parkmanager een melding binnen over een verdachte situatie (pand-observatie) op bedrijventerrein Gadering. Een oplettende ondernemer heeft goed gehandeld; de politie gebeld en de parkmanager ingelicht. De politie neemt de situatie serieus en doet onderzoek. De parkmanager heeft op voorhand alle buren ingelicht.Wist u dat 80% […]

Online-Sessie; 9 juni, 15.30 – 17.00 uur

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland.  Wat betekent dit voor de toekomst? De SBHG organiseert in nauwe samenwerking met Rabobank Rotterdam een online sessie op dinsdag 9 juni waarin men het macro-economisch perspectief met u bespreekt. Het totale programma duurt ongeveer 90 minuten […]

ONDERNEMER? Rotterdam biedt hulp

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf en mogelijk jouw werknemers. Op ondernemen010.nl vind je een overzicht van de maat­regelen die jouw bedrijf kunnen onder­steunen. Ook houden we je er op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en geven we antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers.

Onderhoud van de wegmarkering

Van vrijdag 1 mei 2020 tot en met vrijdag 15 mei 2020 vinden er iedere dag, zowel overdag als op sommige locaties s’nachts herstelwerkzaamheden plaats aan de belijning. De werkzaamheden vinden op diverse locaties in Hoogvliet plaats, waarbij ook bedrijventerrein Gadering zal worden meegenomen. Het betreft werkzaamheden waarbij verkeer in beide richtingen langs het werkvak […]