Artikelen door Sbhg

Business Ontmoet Zorg

ASVZ bestaat dit jaar 50 jaar. Dat vieren we met cliënten, medewerkers en andere betrokkenen van onze organisatie. Dus ook met bedrijven uit de omgeving van locatie Merwebolder van ASVZ. Daarom zijn ondernemers uit de regio op woensdag 30 oktober 2019 van harte welkom op het evenement Business Ontmoet Zorg. Wat kunnen bedrijven verwachten?De bezoekers […]

Snelheid Klompenmakerstraat

Bij de parkmanager komen regelmatig berichten binnen over de snelheid op de Klompenmakerstraat. Een onderwerp dat daarom regelmatig terugkeerde in het overleg Veilig Ondernemen (VO) Gadering en er toe heeft geleidt dat er een SID heeft gehangen van 4 april 2019 tot 4 juli 2019. SID?Bij meldingen over snelheid wordt in het Verkeersoverleg geadviseerd om […]

Peinemann 65 jaar !

14 september 2019 | Alle SBHG – Participanten welkom!Op zaterdag 14 september 2019 viert Peinemann het 65-jarig jubileum. Participanten zijn van harte welkom! Toegang is gratis.Er is een gevarieerd programma voor jong en oud, zoals demonstraties van de machines en diverse activiteiten voor kinderen. Naast een hapje en een drankje zullen er ook muziekoptredens zijn. […]

Feestelijke oplevering Aveling Noord

Op 28 juni werd een deel van de Aveling afgesloten voor groot onderhoud. Tien weken later, op maandag 2 september, kan iedereen weer gebruik maken van de Aveling om van en naar de A15 te reizen. Deze enorme klus is ondanks de technische uitdagingen, de hoeveelheid werk en de soms extreme hitte niet alleen op […]

Opt-in systeem voor reclamedrukwerk

Rotterdam: Een afvalvrije stad in 2050? Een afvalvrije stad in 2050. De ambitie van Rotterdam is groot en dat vraagt om maatregelen. Daarvoor is het hard nodig om een forse papierbesparing van het ongeadresseerde drukwerk in de stad te realiseren. Hiervoor is een ander brievenbussticker systeem noodzakelijk. We gooien in de stad namelijk miljoenen kilo’s ongelezen […]

SBHG ZOMER BBQ | 3 juli 2019

Op woensdag 3 juli aanstaande organiseert de stichting Samenwerkende Bedrijven Hoogvliet Gadering een zomer BBQ bij Brasserie La Cocotte aan de Nieuwe Langeweg 21. Inloop: 17.00 uur.Als participant van de SBHG heeft u gratis toegang. Bent u als ondernemer gevestigd op bedrijventerrein Gadering en wilt u ook kennis komen maken met uw buren maar nog […]

Groot onderhoud Aveling

Tussen 28 juni en 2 september voert de Gemeente Rotterdam groot onderhoud uit aan de Aveling.Vanavond, 14 juni 2019, volgen de eerste wegafsluitingen. U dient rekening te houden met extra verkeer over bedrijventerrein Gadering. Impact op verkeer Tijdens de werkzaamheden is de Aveling voor een deel afgesloten voor verkeer. Tussen 21 juni en 1 september […]

Verbeteren Ruimtelijke kwaliteit

Onlangs heeft wethouder Wijbenga een actieplan gelanceerd om 20 ha. extra groen in de stad te krijgen. Ook op bedrijventerreinen! Er zijn inmiddels voorbeelden van ondernemers die op eigen terrein initiatieven ontplooiden voor vergroening en nu in gesprek zijn met de gemeente Rotterdam om dit ook in de buitenruimte met elkaar te verbinden en zo te […]

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de […]

Aanpak ondermijnende criminaliteit

De gemeente Rotterdam werkt samen met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst, bewoners, Verenigingen van Eigenenaren (VvE’s) en (georganiseerde) ondernemers om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Wat is ondermijning?Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de […]