Magazijn-medewerkers nodig?

De Corona-crisis treft ons allemaal. Bij sommige bedrijven is het topdrukte en bij andere bedrijven ligt het werk grotendeels stil.

Op dit moment heeft SBHG-participant The Knowledge magazijnmedewerkers beschikbaar die zij willen uitzenden.

Kent u bedrijven die in deze roerige tijd extra medewerkers kunnen gebruiken, tijdelijk of voor langere tijd, stuur dan gerust een bericht naar Yndira Kuijs van The Knowledge.

Zij kijken graag of er een match gemaakt kan worden.

Over The Knowledge

The Knowledge staat voor kennis over efficiënt en veilig handelen in de logistieke sector. De naam van dit bedrijf is gebaseerd op dé taxi-opleiding in Londen. Na het afronden van deze opleiding weten taxichauffeurs hoe ze klanten op de meest efficiënte en veilige manier naar de eindbestemming krijgen. Precies wat The Knowledge ook doet!

Zij zorgen dat medewerkers via de meest efficiënte en veilige weg aan de slag kunnen op de werkvloer.

Met behulp van ‘The Knowledge’ blijft jouw logistieke werkvloer vrij van ongevallen en wordt verzuim voorkomen. Je kunt bij The Knowledge ook terecht voor productieve flexwerkers en voor het inkopen van logistieke opleidingen en veiligheidstrainingen.

Ze zijn gespecialiseerd in advies over het bereiken van KPI nul ongevallen met verzuim. Hoe ze dit doen zie je bij de Orange Badge. Verder helpen ze je graag met:

 • Logistieke opleidingen
 • Uitzenden, detacheren en payrolling
 • Werving en selectie
 • Re-integratie en outplacement

Wil je meer informatie?
Stuur een mail naar info@theknowledge.nl of bel naar: 013-5713822.

Informatie over maatregelen Corona

De plotselinge, heftige impact van het Coronavirus heeft veel impact op ons leven. Ook ondernemers worden hard getroffen door de maatregelen die zijn ingesteld om verspreiden van het virus te beperken. De gemeente Rotterdam werkt er samen met de landelijke overheid keihard aan om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment is men druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. Daarnaast treffen ze ook eigen maatregelen om in de stad en de regio extra bij te kunnen springen waar mogelijk en wenselijk. Verderop vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

De maatregelen die worden genomen volgen elkaar heel snel op en het delen van juiste en actuele informatie is daarom cruciaal. We houden u op de hoogte via ondernemen010 en de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Daar vindt u alle informatie over waar u als ondernemer aan kunt kloppen voor hulp of vragen. De informatie wordt zo up-to-date mogelijk gehouden. Ook is deze informatie beschikbaar in het Engels via de website ondernemen010 en in andere talen via de vertaalknop. Met vragen kunt u ook terecht bij collega’s van de Ondernemersbalie, de bedrijfscontactfunctionarissen, accountmanagers en projectmanagers en uiteraard uw parkmanager. Zij staan klaar om u te helpen.

Landelijke maatregelen
Afgelopen week heeft de landelijke overheid een breed pakket aan maatregelen aangekondigd, dat zijn samengevat de volgende:

 • Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken.
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers: deze regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt en heeft tijdelijk soepele voorwaarden.
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C: met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.
 • Uitstel betalen belasting: dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Zie ook lokale maatregelen.
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO): het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

Lokale maatregelen voor ondernemers die al zijn genomen:

 • Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor hoeft u niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.
 • Zoals het kabinet heeft besloten heeft ook de gemeente de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%.
 • Opschorten BIZ-belasting: de oplegging van alle BIZ-aanslagen 2020 worden voorlopig opgeschort. Nader bericht volgt wanneer daar duidelijkheid over is.
 • Uitbreiding capaciteit informatievoorziening via Ondernemen010 en het Regionaal Bureau Zelfstandigen om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.
 • Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.
 • Zolang de ambulante handel op onze markten is stilgelegd zullen de betreffende ondernemers geen rekening ontvangen voor marktgelden en elektra. Er volgt spoedig separate informatie richting onze marktkooplieden.

De gemeente Rotterdam bekijkt of en zo ja welke andere lokale maatregelen nodig zijn. Zie voor een toelichting op alle maatregelen, actuele informatie en veelgestelde vragen Ondernemen010. Ook vindt u communicatie in verschillende talen op de website van de rijksoverheid.

Ook de SBHG houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen neemt u dan contact op met de parkmanager.

Nieuwe eigenaar voor Cordaad BV

Sinds begin dit jaar heeft Cordaad Startmotoren en Dynamo’s B.V. een nieuwe eigenaar.

Dennis van Hoorn, die al vanaf zijn 14e jaar actief is bij Cordaad en ooit begonnen is als hulpje op de zaterdag en in de jaren erna is uitgegroeid tot monteur, collega, grapjas en de kennisdatabank voor alle klanten heeft het stokje overgenomen van voormalig eigenaar en oprichter Aad van Eijsden. De SBHG wenst Dennis van Hoorn veel succes met het voortzetten van deze mooie onderneming. 

Cordaad Startmotoren en Dynamo’s B.V.

Bij Cordaad Startmotoren en Dynamo’s B.V. is men technisch specialist en leverancier voor o.a. Accu’s, Dynamo’s, Startmotoren & Automaterialen, meer informatie treft u aan op de uitgebreide website of webshop.

Dennis van Hoorn, sinds 2020 de nieuwe eigenaar van Cordaad Startmotoren en Dynamo’s B.V

 

Rotterdamse economie verandert en blijft groeien

De Rotterdamse economie groeit harder dan het landelijke en regionale gemiddelde. Ook de werkgelegenheid blijft groeien: tussen 2018 en 2019 zijn er 13.000 banen bijgekomen. Vooral de groei van de dienstensector zorgt voor een structurele versterking van onze economie. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2020.

Wethouder Barbara Kathmann (Economie): “De Rotterdamse economie is solide en daadkrachtig. Maar dat biedt nog geen garantie voor de toekomst. Onze economie verandert snel en niet iedereen kan dat tempo bijbenen. We moeten deze sterke basis benutten om te zorgen dat iedereen aan boord blijft.”

Aanjager van de regionale economie

Rotterdam is samen met de gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Maassluis de aanjager van de regionale economie. Tussen 2015-2019 kwamen er in de regio 46000 banen bij, ongeveer 39000 banen hiervan ontstonden bij bedrijven en instellingen in Rotterdam. De groei in Rotterdam ligt boven het nationaal en regionaal gemiddelde. De economie verandert, de dienstensector groeit met name in het centrum en dat leidt tot een verdere concentratie van werk, wonen en consumptie in de stad. De zogeheten agglomeratiekracht van Rotterdam laat zich voor het eerst duidelijk zien: de wisselwerking tussen een groeiende bevolking, een groeiend bezoekersaantal en groeiende bedrijvigheid geeft een extra impuls.

Werkgelegenheid en werkloosheid

Tussen 2018 en 2019 groeide de werkgelegenheid in Rotterdam met 3,4%. Dit zijn bijna 13.000 banen. Een groot deel daarvan is bezet door mensen die eerder werkloos waren. De werkloosheidscijfers zijn dan ook spectaculair gedaald, van 12,6% in 2014 tot 5,3% in het derde kwartaal van 2019. De dienstensector, met daarbinnen de IT-sector, is een belangrijke motor voor de economische groei van de stad en draagt bij aan de snelle afname van de werkloosheid. De bouwsector is na de crisisjaren sterk teruggekomen met een groei van 7,2% tussen 2015 en 2019.

Opkomst van diensteneconomie en internationale ontwikkelingen

De economie van de regio Rijnmond laat een trendmatige groei zien. De groei van het bruto regionaal product vlakt net als de landelijke groei af, maar blijft ook in 2019 en 2020 zodanig hoog dat de werkgelegenheid blijft toenemen. De groei van de diensteneconomie, met name de zakelijke, financiële en ICT-diensten, zorgt voor een structurele groei en versterking van de economie. Daarnaast laten… lees verder

Foto’s online – Bedrijfsbezoek Ringelberg

Op dinsdag 25 februari 2020 bracht de SBHG een bezoek aan het nieuwe complex van Ringelberg Touringcars.
Het nieuwe moderne bedrijfspand aan de Leerlooierstraat 141 is een prachtige aanwinst voor ons bedrijventerrein geworden. 

Doordat het nieuwe bedrijfspand naast het huidige pand van Ringelberg Autoverhuur is gerealiseerd wordt het parkeerterrein tussen beide panden nu nog beter benut. Het nieuwe bedrijfspand heeft tevens een overdekte wasplaats voor touringcars en een eigen werkplaats.

Tijdens het bedrijfsbezoek, dat met meer dan 40 aanwezige ondernemers goed werd bezocht, werd Leo Ringelberg gefeliciteerd met deze mooie stap. Na de bedrijfspresentatie kregen de aanwezigen door Sophie, Jim of Leo een rondleiding voorgeschoteld.
Leuk om te vermelden is dat men tijdens verbouwing veel gebruik heeft gemaakt van het lokale-Gadering netwerk.
Zo heeft Klay Interieurbouw het interieur gebouwd en werd Van Dalen Elektrotechniek in de arm genomen voor de elektrotechnische installatie.

Op onze fotopagina staat een impressie van het bedrijfsbezoek aan Ringelberg.

Start inventarisatie verduurzaming Gadering

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Rotterdam is de SBHG bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden tot verduurzaming van de bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Gadering-Hoogvliet.

Waarom deze inventarisatie?

In navolging van het nationale klimaatakkoord heeft het Rotterdamse college het afgelopen jaar gewerkt aan lokale plannen. Dit heeft geresulteerd in het Rotterdamse Klimaatakkoord. Vijftig ‘klimaatdeals’ tussen de gemeente en bedrijven en instellingen moeten de broeikasuitstoot in de stad en haven in 2030 gehalveerd hebben. Het verduurzamen van bedrijventerreinen is hierin essentieel. 

Het college investeert deze periode 150 miljoen euro in de energie-transitie. Zijn er subsidies beschikbaar? Welke quickwins kunnen we collectief uitrollen? Waar heeft u behoefte aan? Of waar wilt u graag gebruik van gaan maken? Middels de inventarisatie onder de ondernemers van bedrijventerrein Gadering maken wij hierin een 1e stap.
U kunt binnenkort benaderd worden voor een afspraak. Heeft u zelf al vragen over deze inventarisatie of wilt u op voorhand meewerken neemt u dan contact op met de parkmanager.

Bedrijfsbezoek nieuwbouw Ringelberg

Op dinsdag 25 februari 2020 brengt de SBHG een bezoek aan het nieuwe complex van Leo Ringelberg Touringcars. Het nieuwe moderne bedrijfspand aan de Leerlooierstraat 141 is een prachtige aanwinst voor ons bedrijventerrein geworden.

Doordat het nieuwe bedrijfspand naast het huidige pand van Ringelberg Autoverhuur is gerealiseerd wordt het parkeerterrein tussen beide panden nog beter benut. Het nieuwe bedrijfspand heeft tevens een overdekte wasplaats voor touringcars.

Bent u participant en wilt u aanwezig zijn bij dit bedrijfsbezoek? Dan kunt u zich aanmelden via SBHG@Gadering.nl

Bent u nog geen participant maar wel gevestigd op bedrijventerrein Gadering en wilt u kennis komen maken met uw buren? Neemt u dan per mail contact op met de parkmanager

PMD scheiden op Gadering?!

PMD (ook wel PBD) staat voor verpakkingsmateriaal van plastic, metaal (of blik) en drankkartons. Het scheiden van PMD is in opmars, maar wordt omgeven door onduidelijkheden. Hoort een plastic maaltijdsalade verpakking wel of niet in de PMD container? En begint plastic afval scheiden net een gewoonte te worden, verschijnen er berichten in de media dat plastic afval scheiden zinloos is… Heeft het nou wel of geen zin om plastic te scheiden? Het korte antwoord is: JA! En onze samenwerkingspartner RENEWI heeft de beste tarieven.

PMD als aparte afvalstroom, de voordelen zijn:

 1. U versterkt uw duurzaamheidsprofiel, RENEWI zorgt ervoor dat uw PMD wordt verwerkt tot hoogwaardige producten. 
 2. Uw medewerkers en bezoekers kunnen plastics of metalen en drinkpakken apart houden van het overige afval. 
 3. U recyclet meer bij een gelijkblijvende investering, u houdt minder restafval over en u hergebruikt meer grondstoffen. 

PMD belandde voorheen meestal bij het restafval. Nu de overheid steeds meer druk legt op het reduceren van restafval, is het voor u nog interessanter om duurzamer te werken en minder restafval over te houden. Dat lukt als u PMD apart inzamelt en apart aanbiedt.

Verwerking: In zes stappen naar een 2e leven

 1. PMD inzamelen; Wilt u zakelijk PMD aanbieden als aparte afvalstroom? Houd dan hetzelfde PMD als ‘thuis’: lege plastic verpakkingen en flessen en flacons, zachte plastics (zoals plastic zakjes), metalen verpakkingen en harde en zachte drinkpakken. Renewi verzameld al uw PMD, waarna het vervoerd wordt naar de recyclinglocatie. 
 2. PMD Shredderen; Het materiaal halen we machinaal uit de inzamelzakken en we shredderen het vervolgens in gelijke stukken. Hierna volgt het sorteer- en recycling proces. 
 3. PMD sorteren; De plastics en metalen verpakkingen en de drinkpakken scheiden we van elkaar. We zetten hiervoor geavanceerde scheidingstechnieken in, zoals: waterbaden, blowers, infrarood en trillende zeven. Plastic verpakkingen worden gescheiden op kwaliteit en op soort, zoals de kunststoffen: PE. PP en PS. Metalen verpakkingen worden als grondstof ingezet in de metaalindustrie. Drinkpakken worden als grondstof ingezet in de papierindustrie. De grondstoffen krijgen een nieuw leven als blikjes, complete fietsen of dozen. 
 4. Kunststoffen wassen; We wassen het kunststofmateriaal, zodat de recyclebare materialen geen organische resten meer bevatten en schoon zijn. 
 5. Kunststoffen recyclen; Van het laagwaardige materiaal maken we agglomeraat, van het hoogwaarde materiaal regranulaat. De vloeibare kunststof wordt door een filter en een zeef geperst in een extruder. Hierdoor ontstaan slierten die in gelijke stukjes worden gehakt. Tijdens dit proces in de extruder kunnen de eigenschappen van het uiteindelijke regranulaat worden bepaald. 
 6. Grondstoffen verwerken tot nieuwe eindproducten; De verkregen grondstoffen worden verkocht aan de kunststof- en de maakindustrie. 
 7. Zij maken er weer nieuwe producten van; 
 8. Van het agglomeraat maakt de kunststofindustrie bijvoorbeeld tuinbankjes, terrassen, planken, beschoeiing en kinderspeeltoestellen. 
 9. Het regranulaat is qua kwaliteit vergelijkbaar met nieuw materiaal. Het kan onder andere volgens bepaalde specificaties (zoals kleur en krasvastheid) worden samengesteld voor de maakindustrie.     

Laat RENEWI uw PMD inzamelen en hoogwaardig verwerken. Zij zijn continu opzoek naar nieuwe- en innovatieve manieren om afvalstromen te verwerken tot waardevolle grondstoffen. Zo brengen we als toonaangevend waste-to-productbedrijf onze visie in de praktijk: Afval Bestaat Niet.

 1. RENEWI zorgt ervoor dat maar liefst 80 tot 90% van het door ons ingezamelde PMD als grondstof dient om  nieuwe producten van te maken. Dit is een ongekend hoog recycling percentage, vergeleken mat andere inzamelaars en verwerkers. Hoe beter er gesorteerd wordt aan de bron, hoe hoger het recycling percentage. De 10 tot 20% van het PMD die overblijft, krijgt alsnog een nuttige toepassing, ze wekken er energie mee op.    
 2. De hoge recycling percentages van 80 tot 90% zijn mogelijk, omdat ze zowel hoog- als de laagwaardige kunststof verwerken tot respectievelijk regranulaat en agglomeraat. De meeste verwerkers kunnen alleen het hoogwaardige materiaal verwerken en moeten het laagwaardige materiaal verbranden. 
 3. Zowel het soorteer-, recycling- als het productieproces van de secondaire grondstoffen regranulaat en agglomeraat vinden op dezelfde locatie plaats. Dat scheelt een schakel in het transport. 
 4. Er is security of outlet. Regranulaat en agglomeraat zijn grondstoffen en mogen wel over de hele wereld verkocht worden. Hierdoor is een afzet van het materiaal gegarandeerd. Veel landen zoals China laten alleen nog maar producten of grondstoffen toe en geen gemengd kunststof afval.   

Meer weten over het scheiden van PMD? Of interesse in de voordelige tarieven die RENEWI voor u als participant heeft? Neem contact op met de parkmanager.

Oproep: Doe mee aan ‘Camera in Beeld’

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een inbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Wat is ‘Camera in Beeld’?
Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.

Meer informatie treft u hier aan op de website van de politie.

Ik wil meedoen met Camera in Beeld, wat moet ik doen?
Fijn dat u wilt helpen ons bedrijventerrein veiliger te maken door mee te doen met Camera in Beeld.
U kunt hiervoor het online formulier invullen op de website van de politie. Uiteraard kunt u ook de parkmanager hierover inlichten. Hij neemt vervolgens contact op met het wijkteam van de politie Hoogvliet en brengt de juiste partijen bij elkaar.

Minder papier in de brievenbus

Wél of juist géén ongeadresseerde reclame in de bus? Dat wordt vanaf 1 januari 2020 op een nieuwe manier geregeld. De gemeenteraad heeft besloten dat bewoners (en ondernemers) standaard nog wel huis-aan-huisbladen in de bus ontvangen maar geen reclamefolders meer.
 

Toch reclamedrukwerk in de bus?
Wie wél graag reclamedrukwerk wil ontvangen, plakt een Ja/Ja-sticker op de bus.
Wie juist niets meer wil ontvangen, ook geen huis-aan-huisbladen, gebruikt een Nee/Nee-sticker. Beide stickers zijn gratis af te halen bij een van de Stadswinkels of publiekslocaties van de gemeente. De huidige stickers zijn ook nog geldig.

Met het nieuwe systeem hoopt het stadsbestuur ongeveer drie miljoen kilo per jaar te besparen. “Huishoudens zonder sticker op de brievenbus ontvangen nu jaarlijks 34 kilo ongevraagde reclamefolders in de bus”, licht wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) toe. “Dat is een onnodige belasting van het milieu en voor veel mensen een irritatie. Daar maken we met dit nieuwe systeem een eind aan.”