Nieuwe wijkagent voor Gadering

Mitchell Kruithof is de nieuwe wijkagent voor bedrijventerrein Gadering. Hij neemt de taken over van Willem Roeland die in zijn laatste jaar als agent vanaf het bureau de functie van werkverdeler zal uitvoeren en nieuwe wijkagenten gaat inwerken. Parkmanager Danny Houtman kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met Willem Roeland;

‘Willem was altijd bereikbaar en leverde een constructieve bijdrage aan de Veilig Ondernemen overleggen en de schouwen van de buitenruimte. Wij danken Willem dan ook voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren en spreken de wens uit dat we met Mitchell Kruithof dezelfde samenwerking kunnen opbouwen”.

Voor Mitchell Kruithof is Gadering geen onbekend terrein. Zo heeft hij het thema ‘ondermijning’ in zijn takenpakket en is hij reeds werkzaam in de omliggende gebieden. Wijkagent Mitchell Kruifhof is per mail te bereiken via; mitchell.kruithof@politie.nl of via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900 – 8844.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet heeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2021 opgesteld. De belangrijkste wijzigingen treft u aan via deze link.

Update Windpark Beneluxplein

Op 1 december jl. heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden waar door de gemeente Rotterdam een update is gegeven over het windpark Beneluxplein. 
Er waren een kleine groep ondernemers digitaal aanwezig die verschillende opmerkingen, zorgen en vragen aan de gemeente hebben meegegeven. Enkele vragen konden niet direct beantwoord worden. De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan een notitie waarin op hoofdlijnen antwoord komt op deze gestelde vragen. De notitie wordt teruggekoppeld aan de deelnemers en is in een later stadium op te vragen bij het parkmanager.
De gemeente Rotterdam en de SBHG organiseren in januari een nieuw digitaal overleg over dit thema.

update Werkgroep Duurzaamheid Gadering

Gratis energie-scan ter beschikking + energievoucher t.w.v. € 700,-.

Inmiddels hebben er twee sessies met de werkgroep Duurzaamheid Gadering plaatsgevonden. De gemeente Rotterdam heeft met haar samenwerkingspartners afspaken gemaakt en biedt GRATIS energie-scans aan voor de pilot-gebieden.
Bedrijventerrrein Gadering is zo’n pilot-gebied. Bent u gevestigd op Bedrijventerrein Gadering dan komt hiervoor dus in aanmerking.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de eerste energie-scan in te plannen. Vervolgens is het de bedoeling deze uit te rollen onder zoveel mogelijk ondernemers op ons bedrijventerrein. Tevens in de gemeente Rotterdam een energie-voucher t.w.v. € 700,- aan het ontwikkelen voor ondernemers van Rotterdamse bedrijventerreinen. In het eerste kwartaal van 2021 ontvangt u van ons hierover meer informatie. Wilt u nu al meer informatie? Neemt u dan contact op met onze parkmanager.

Het Coronaloket010

Corona gerelateerde ondernemersvragen?

Het Coronaloket010 is er voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties die vooruit willen: Sterker uit deze crisis. Het Coronaloket010 helpt je graag. Dus heb je een vraag, of een goed idee voor je organisatie? Dat innovatief is, corona-gerelateerd en een tijdelijke oplossing biedt voor het probleem dat je nu ervaart? Stel je vraag! Het Coronaloket helpt je graag met het vinden van een oplossing. Heb je een branche-gerelateerd idee, dan kun je direct mailen naar het desbetreffende loket. Voor alle andere ideeën kun je terecht bij Rotterdam Geeft Ruimte.

Duurzaamheid op Gadering

VERVOLG: SAMENSTELLEN WERKGROEP
In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Rotterdam heeft de SBHG de afgelopen maanden een inventarisatie verduurzaming op bedrijventerrein Gadering uitgevoerd. 
De rapportage wordt op korte termijn beschikbaar gesteld aan de Gemeente Rotterdam.

Een belangrijke vervolgstap is het opzetten van een ‘Werkgroep Duurzaamheid Gadering‘. Tijdens het afnemen van de inventarisatie zijn er al diverse ondernemers geweest die zich voor deze werkgroep hebben aangemeld. 
Deze werkgroep zal, met inachtneming van alle coronamaatregelen, medio juni bijeenkomen en samen met de Gemeente Rotterdam diverse duurzaamheidsmogelijkheden voor Gadering in kaart gaan brengen. 
Wilt u deelnemen aan de Werkgroep Duurzaamheid Gadering? Neemt u dan contact op met de parkmanager.

Plannen Windpark Beneluxplein

Het afgelopen halfjaar hebben wij u geinformeerd over de gesprekken die het SBHG-bestuur met de Gemeente Rotterdam heeft gevoerd over de plannen van het Windpark Beneluxplein. 

Medio juni ontvangt iedere ondernemer op bedrijventerrein Gadering van de Gemeente Rotterdam een nieuwsbrief per post (en digitaal via de SBHG) waarin men u informeert over de mogelijke plaatsing van maximaal drie windmolens ten zuiden van verkeersknooppunt Beneluxplein, binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Heeft u nu al vragen neemt u dan contact op met uw parkmanager.

Meer informatie over windenergie in Rotterdam kunt u hier vinden.

Verdachte situatie op ons bedrijventerrein

Wat is verdacht gedrag?
Begin deze week kwam er bij de parkmanager een melding binnen over een verdachte situatie (pand-observatie) op bedrijventerrein Gadering. Een oplettende ondernemer heeft goed gehandeld; de politie gebeld en de parkmanager ingelicht. De politie neemt de situatie serieus en doet onderzoek. De parkmanager heeft op voorhand alle buren ingelicht.
Wist u dat 80% van de inbraken door de politie worden opgelost dankzij oplettendheid van buren?

Als u als ondernemer het idee heeft dat uw pand of dat van uw buren geobserveerd wordt bel dan altijd de politie. Op onderstaande politie-flyer treft u meer informatie aan over ‘verdacht gedrag’ en wat u kunt doen bij dit soort omstandigheden. Via deze link treft u de volledige flyer aan.

Online-Sessie; 9 juni, 15.30 – 17.00 uur

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland.  Wat betekent dit voor de toekomst? 
De SBHG organiseert in nauwe samenwerking met Rabobank Rotterdam een online sessie op dinsdag 9 juni waarin men het macro-economisch perspectief met u bespreekt.

Het totale programma duurt ongeveer 90 minuten en ziet er als volgt uit: 

  • Introductie Arnold Nonnekes (Manager Bedrijven Rabobank Rotterdam en bestuurslid SBHG)
  • Presentatie Ronald van Raaij (Directeur Bedrijven Rabobank Rotterdam)
  • Interactie: ondernemers met elkaar in gesprek
  • Afsluiting

De onlinesessie zal plaatsvinden via een ‘standaard Teams meeting’. Er is plaats voor ongeveer 30 personen. Aanmelden kan per mail: sbhg@gadering.nl